Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9917

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn

Chiều ngày 12/9/2017 Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn. Tham gia Đoàn kiểm tra gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh: Ông Lưu Ngọc Tâm PGĐ Sở Tư pháp, ông Trịnh Tiến Dũng...

Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả thực thi chính sách trong lĩnh vực quản trị...

Ngày 7/9/2017, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả thực thi chính sách trong lĩnh vực quản trị và hành chính công tại tỉnh Bắc Kạn. Tiến sỹ Bùi Phương Đình - Viện trưởng...

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ

Chiều ngày 07/9/2017 Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh đã làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn. Tham gia Đoàn kiểm tra gồm: Ông Lô Quang Tuyến PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, ông Trịnh Tiến Dũng PGĐ Sở Tài chính, ông Triệu Văn...

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Giao thông vận tải

Chiều ngày 06/9/2017 Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh đã làm việc tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn. Tham gia Đoàn kiểm tra gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh: Ông Lưu Ngọc Tâm PGĐ Sở Tư pháp, ông Lô Quang Tuyến...

Hướng dẫn Về việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các Sở,...

Ngày 23/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, để triển...

Tin tức hoạt động CCHC

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn

Chiều ngày 12/9/2017 Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn. Tham gia Đoàn kiểm tra gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh: Ông Lưu Ngọc Tâm PGĐ Sở Tư pháp, ông Trịnh Tiến Dũng...

Thông tin chỉ đạo, điều hành