Skip Ribbon Commands
Skip to main content

243475

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính

Sáng 11/7/2019, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, ông Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018; Chỉ số...

Sở Nội vụ triển khai Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai...

Ngày 09/7/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở:...

Tài liệu phục vụ cuộc họp đánh giá kết quả Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của...

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 320/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 và Quyết định số...

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho...

Thực hiện Kế hoạch công tác, sáng ngày 21/6/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho 122 công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn...

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số PAPI cấp tỉnh...

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính...

Tin tức hoạt động CCHC
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình...