Skip Ribbon Commands
Skip to main content

442801

Cổng dịch vụ công quốc gia: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm...

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia được Chính phủ chính thức đưa vào vận hành tháng 12/2019 nhằm kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ...

Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC) và triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh...

Hiện đại hóa hành chính tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền...

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã tích cực thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, góp phần cùng với chính quyền cấp tỉnh...

Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền...

TCCS - Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi quyết tâm...

Thủ tướng luôn tìm kiếm những cơ hội cải cách mới

Cùng với Nghị quyết 02, Chính phủ, Thủ tướng luôn tìm kiếm những cơ hội cải cách mới, vượt ra khỏi những phạm vi cải cách đang được tiến hành, bổ sung cho những giải pháp đang làm và như thế ta nhìn thấy một nỗ lực và cơ hội rất lớn cho năm 2020.

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC

Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền...

TCCS - Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi quyết tâm...