Skip Ribbon Commands
Skip to main content

79230

Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký...

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1380/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí”....

Thực trạng và giải pháp việc xây dựng phong cách, tác phong công tác gắn với...

Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc...

Vào hồi 14 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở làm việc UBND thành phố Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo quyết định số 276/QĐ-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện các...

Thành phố Bắc Kạn tập trung xây dựng mô hình một cửa, một cửa liên thông

Đến nay, Thành phố Bắc Kạn đã đưa vào hoạt động có hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND thành phố và 8/8 xã, phường. Đây là một trong những nỗ lực của Thành phố nhằm tăng cường ứng dụng...

Hiệu quả từ mô hình “một cửa liên thông” cấp tỉnh trong giải quyết thủ tục hành...

Giảm thời gian chờ đợi, thủ tục giải quyết nhanh gọn; cán bộ, công chức không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp... là những hiệu quả thiết thực mang lại từ việc thực hiện mô hình “một cửa liên thông” cấp tỉnh trong giải quyết...

Tin tức hoạt động CCHC

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Cải cách hành chính tại Lạng Sơn

Sáng ngày 16/10/2018, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Ngọc Anh, Vụ Phó Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ nhấn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình...