Skip Ribbon Commands
Skip to main content

43191

Công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh truyền hình Bắc Kạn

Ngày 13/8/2018, Tại trụ sở Đài Phát thanh truyền hình Bắc Kạn, ĐoànThanh tra của Sở Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viên chức; công tác văn thư, lưu trữ của Đài Phát thanh truyền...

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao của tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý. Quy định này quy...

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường...

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, từ ngày 08/8/2018, Đoàn kiểm tra do ông Trần Đình Thất - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm...

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh...

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, từ ngày 07/8/2018, Đoàn kiểm tra do ông Trần Đình Thất - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm...

Kết quả kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các xã, phường thuộc Ủy ban nhân...

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, từ ngày 17/7/2018 đến ngày 25/7/2018, Đoàn kiểm tra do ông Trần Đình Thất - Phó Chánh Văn phòng...

Tin tức hoạt động CCHC

Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng, tăng...

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình...