Skip Ribbon Commands
Skip to main content

415648

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm...

Chiều ngày 08/01/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác Nội vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban...

Kết quả triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố; ghép cụm dân cư...

Ngày 26/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc...

Bộ Nội vụ hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động...

Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là người trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Kết quả kinh tế - xã hội phát...

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bắc Kạn.

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc chỉ đạo, điều hành ngày càng sát với thực tiễn, nhất là việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại,...

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019

Sáng ngày 27/12/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dự và chỉ đạo Hội nghị...

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bắc Kạn.

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc chỉ đạo, điều hành ngày càng sát với thực tiễn, nhất là việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại,...

Tin tức hoạt động CCHC

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm...

Chiều ngày 08/01/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác Nội vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban...