Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 03 xã thuộc huyện Ngân Sơn, gồm: UBND các xã Thượng Ân, Cốc Đán, Bằng Vân.

Xem tiếp


Ngày 12,13 tháng 12 năm 2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 10 xã, thị trấn thuộc 02 huyện Chợ Mới và Na Rì, gồm: UBND các xã Như Cố, Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư thuộc huyện Chợ Mới; UBND các xã, thị trấn Yến Lạc, Liêm Thủy, Xuân Dương, Dương Sơn, Cường Lợi và Văn Học thuộc huyện Na Rì

Xem tiếp


Ngày 13/11/2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 04 đơn vị thuộc huyện Ba Bể, gồm: Phòng Nội vụ huyện Ba Bể, UBND các xã Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Khang Ninh thuộc huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Ngày 12/11/2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 9 đơn vị thuộc huyện Chợ Đồn, gồm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, UBND các xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi, Bằng Lãng, Lương Bằng, Nghĩa Tá, Bình Trung và thị trấn Bằng Lũng. Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác niêm yết thủ tục hành chính, các văn bản, hướng dẫn cho người dân đến giao dịch tại xã, công tác vệ sinh cảnh quan môi trường công sở cũng như thái độ, tinh thần làm việc của cán bộ công chức.

Xem tiếp


Chiều ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Pác Nặm, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 253/QĐ-SNV ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; số lượng công chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, giai đoạn từ 01/01/2016 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Xem tiếp


Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nội bộ là một trong những nhiệm vụ của công tác CCHC của mỗi đơn vị. Thực hiện nội dung kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nội bộ năm 2019 của Sở Nội vụ, chiều ngày 17/9/2019, Tổ kiểm tra nội bộ về công tác cải cách hành chính đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2019 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Kết quả cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức đợt 03 năm 2019 đối với 17 đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 07 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm); 05 đơn vị thuộc Sở Y tế (Trung tâm Giám định y khoa; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm; Trung tâm Pháp y; Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình); 02 đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hóa tỉnh; Bảo tàng tỉnh); UBND 02 phường Phùng Chí Kiên, Sông Cầu thuộc thành phố Bắc Kạn và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh, ngày 25/9/2019 Sở Nội vụ đã cùng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh, ngày 17/9/2019 Sở Nội vụ đã cùng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông Vận tải. Kết quả cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh, ngày 13/9/2019, Sở Nội vụ đã cùng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Xem tiếp

12345