Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Xem tiếp


Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/7/2018 và thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp.

Xem tiếp


Cần bảo đảm sự tham gia thực chất, hiệu quả của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong soạn thảo VBQPPL, mở rộng sự tham gia đông đảo của xã hội, nhất là cơ quan nghiên cứu, khoa học; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí thỏa đáng cho công tác xây dựng và ban hành VBQPPL...

Xem tiếp


Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 57/2018/QH14 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Xem tiếp


Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) khẳng định điều này tại cuộc họp báo thông tin về tình hình thực hiện các chính sách lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2018, tổ chức chiều 19/6.

Xem tiếp


Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) khẳng định rằng Luật An ninh mạng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới quyền tự do ngôn luận của người dân.

Xem tiếp


Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được Quốc hội thông qua sáng 15/6 với 97,33% đại biểu tán thành. Đánh giá kết quả thực hiện, Nghị quyết tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát số 16/BC-ĐGS ngày 25/5/2018 của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Nghị quyết nhấn mạnh hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước được ban hành khá đầy đủ, phạm vi điều chỉnh bao quát hơn so với giai đoạn trước. Doanh nghiệp nhà nước đã chuyển dịch theo hướng tập trung hơn vào những ngành nghề then chốt của nền kinh tế hoặc những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không tham gia, tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem tiếp


Lần đầu tiên dự phiên trả lời chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã cung cấp tới các đại biểu Quốc hội nhiều thông tin liên quan đến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Xem tiếp


Tại phiên chất vấn sáng nay (19/3) đối với Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết: Sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, Chính phủ đã thể chế hoá bằng Quyết định 2218, trong đó có nêu câu: “Từ nay trở đi không đưa tổ chức bộ máy vào các dự án luật chuyên ngành”. Tuy nhiên, ông Cương cho rằng, rất tiếc các quy định về tổ chức bộ máy biên chế vẫn bị lạm dụng. Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đặt vấn đề: “ Bộ trưởng nghĩ gì với chức năng gác cửa của Bộ Tư pháp liên quan thực hiện văn bản của Chính phủ nói chung, trong đó có Quyết định 2218?”

Xem tiếp


Theo Quyết định số 51/2017/QĐ - UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2018, 37 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành sẽ bị bãi bỏ do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, trong đó, có 11 Quyết định và 26 Chỉ thị.

Xem tiếp

12