Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Là một trong 2 huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua, huyện Ba Bể đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác này.

Xem tiếp


Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 60/63 tỉnh thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhằm chủ động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh, Bắc Kạn đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo những điểm thu hút với doanh nghiệp.

Xem tiếp


Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác cải cách hành chính đã được UBND huyện Pác Nặm triển khai đồng bộ. Qua đó bảo đảm sự công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

Xem tiếp


Theo kết quả đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử cấp xã, phường của tỉnh Bắc Kạn năm 2018, phường Huyền Tụng xếp theo tổng điểm đứng thứ 12/122 xã, phường, thị trấn, và đứng đầu khối xã, phường của Thành phố Bắc Kạn. Năm 2019, phường Huyền Tụng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng CCHC, ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT.

Xem tiếp


Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Xem tiếp


Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công )năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đạt được 44,36/80 điểm, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương đã được người dân ghi nhận; đồng thời qua đó, giúp các cấp chính quyền nhận thấy những tồn tại, hạn chế để có giải pháp từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động.

Xem tiếp


Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, theo đó 01 danh mục thủ tục hành chính ban hành mới là “Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, thủ tục hành chính trên được thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính này không phải mất phí./.

Xem tiếp


Năm 2018, Sở Giao thông Vận tải là đơn vị dẫn đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ban, ngành của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, ngay từ những tháng đầu năm 2019, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện công tác này.

Xem tiếp


Thời gian qua, UBND phường Phùng Chí Kiên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ ổn định chính trị - xã hội ở địa phương và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của phường.

Xem tiếp

123456