Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở và tương đương bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết, hiện đại và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho các lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương để hoàn thành tốt chức trách được giao.

Xem tiếp


Cán bộ, công chức cấp xã là người trực tiếp tổ chức thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Xác định được vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Xem tiếp


Ngày 02/8/2019, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Vĩnh Tân ký ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư tại Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019.

Xem tiếp


Ngày 09/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/8/2019 quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2019. Thông tư quy định tiêu chuẩn chung của trưởng phòng, phó trưởng phòng như sau:

Xem tiếp


Sáng 02/8/2019, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Dự và trao Quyết định có ông Phạm Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự, chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan tỉnh, về phía Sở Nội vụ có lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng toàn thể, công chức, viên chức và người lao động.

Xem tiếp


Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, ngày 15/7/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 414/KH-UBND tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Kế hoạch này được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở trong toàn tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ.

Xem tiếp


Sáng 14/6/2019, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (chỉ tiêu năm 2018). Dự lễ khai mạc có bà Đỗ Thị Minh Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi bà Lê Minh Hương - Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức - Bộ Nội vụ. Tham dự Lễ khai mạc còn có các đồng chí ủy viên Hội đồng thi, Ban Giám sát, Ban Coi thi, Tổ giúp việc cùng 105 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi.

Xem tiếp


Ngày 06/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể và khối quản lý nhà nước chỉ tiêu năm 2018.

Xem tiếp


Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ là một trong những giải pháp góp phần phòng ngừa tình trạng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại một vị trí, một bộ phận quá lâu dẫn đến việc nắm bắt được những sơ hở về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực mình công tác, quản lý để lợi dụng thực hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối