Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Là một trong 2 huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua, huyện Ba Bể đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác này.

Xem tiếp


Xây dựng chính quyền điện tử là xu hướng chung của toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bắc Kạn cũng đang nỗ lực để bắt kịp xu hướng này. Ngoài sự quyết tâm, triển khai bài bản, hiệu quả của chính quyền, rất cần sự đồng hành của người dân để mô hình chính quyền điện tử của tỉnh sớm thành hiện thực.

Xem tiếp


Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 60/63 tỉnh thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhằm chủ động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh, Bắc Kạn đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo những điểm thu hút với doanh nghiệp.

Xem tiếp


Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác cải cách hành chính đã được UBND huyện Pác Nặm triển khai đồng bộ. Qua đó bảo đảm sự công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

Xem tiếp


Theo kết quả đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử cấp xã, phường của tỉnh Bắc Kạn năm 2018, phường Huyền Tụng xếp theo tổng điểm đứng thứ 12/122 xã, phường, thị trấn, và đứng đầu khối xã, phường của Thành phố Bắc Kạn. Năm 2019, phường Huyền Tụng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng CCHC, ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT.

Xem tiếp


Năm 2019, Sở Y tế đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của ngành, phấn đấu giữ vững kết quả phân loại cải cách hành chính loại “Tốt” và nâng thứ hạng của Sở Y tế trong bảng xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh.

Xem tiếp


Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Xem tiếp


Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công )năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đạt được 44,36/80 điểm, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương đã được người dân ghi nhận; đồng thời qua đó, giúp các cấp chính quyền nhận thấy những tồn tại, hạn chế để có giải pháp từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Xem tiếp


Hòa mình với xu thế hội nhập của thời đại cách mạng 4.0, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã không ngừng nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiết giảm những thủ tục hành chính dư thừa, chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại đưa ra các sản phẩm tiện ích đa dạng, tạo môi trường kinh doanh tích cực trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn.

Xem tiếp


Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bạch Thông luôn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác chuyên môn và chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối