Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Xây dựng chính quyền điện tử là xu hướng chung của toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bắc Kạn cũng đang nỗ lực để bắt kịp xu hướng này. Ngoài sự quyết tâm, triển khai bài bản, hiệu quả của chính quyền, rất cần sự đồng hành của người dân để mô hình chính quyền điện tử của tỉnh sớm thành hiện thực.

Xem tiếp


Năm 2019, Sở Y tế đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của ngành, phấn đấu giữ vững kết quả phân loại cải cách hành chính loại “Tốt” và nâng thứ hạng của Sở Y tế trong bảng xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh.

Xem tiếp


Hòa mình với xu thế hội nhập của thời đại cách mạng 4.0, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã không ngừng nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiết giảm những thủ tục hành chính dư thừa, chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại đưa ra các sản phẩm tiện ích đa dạng, tạo môi trường kinh doanh tích cực trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn.

Xem tiếp


Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bạch Thông luôn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác chuyên môn và chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Xem tiếp


Để người dân trên địa bàn biết cách tiếp cận dịch vụ hành chính công, thời gian qua, huyện Na Rì đã đẩy mạnh tuyên truyền việc giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích bằng nhiều hình thức.

Xem tiếp


Theo kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tháng 4/2019, xếp hạng và chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 26 trên tổng số 63 tỉnh/thành.

Xem tiếp


Trong giai đoạn 2014 - 2018, tỉnh Bắc Kạn đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó góp phần xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem tiếp


Thời gian qua, Sở Công Thương Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy thương mại, tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để doanh nghiệp, người dân tiếp cận giấy phép nhanh nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu khối sở, ban, ngành; Sở Giao thông Vận tải xếp thứ 2; đứng thứ 3 là Sở Công Thương.

Xem tiếp


Theo công bố của UBND tỉnh về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, huyện/thành phố năm 2018, Ngân Sơn dẫn đầu khối huyện/thành phố với 81,99/100 điểm. Kết quả trên phản ánh những nỗ lực trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính của địa phương. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được huyện Ngân Sơn quan tâm thực hiện, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Xem tiếp

12345