Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chuyển đổi vị trí công tác nhằm tạo ra môi trường đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức tự rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với môi trường công tác mới, giúp cán bộ tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí công tác khác nhau, đồng thời là một trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Ngoài ra, việc chuyển đổi vị trí công tác cũng góp phần điều chỉnh, tăng cường cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cho các lĩnh vực quản lý, địa bàn cần thiết khi có yêu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

Xem tiếp


Trên cơ sở thẩm định của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Kạn năm 2019 và tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, ngày 17 tháng 4 năm 2019, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (viết tắt là HĐ 68) trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Xem tiếp


Sáng 01 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Pác Nặm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ kể từ ngày 01/04/2019. Bà Đỗ Thị Minh Hoa , Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự, chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng toàn thể, công chức, viên chức và người lao động; về phía Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm có đồng chí Vi Duy Tuyến - Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cùng một số đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị.

Xem tiếp


Ngày 12/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Xem tiếp


Chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhằm tạo môi trường cho đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo tự rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với môi trường công tác mới và tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí công tác khác nhau. Đây là biện pháp quan trọng để đội ngũ lãnh đạo cấp phòng và tương đương có điều kiện tiếp cận và thông thạo nhiều lĩnh vực công tác, có năng lực thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu.

Xem tiếp


Chiều 15/2, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì Hội đồng thẩm định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan.

Xem tiếp


Xã, phường, thị trấn là cấp đơn vị hành chính cơ sở, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Đội ngũ những người làm việc ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách. Chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước được thực hiện thế nào ở cấp xã, chính quyền cấp xã có thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ hay không, sự phục vụ của chính quyền cấp xã đến đâu... đều do hoạt động của đội ngũ này quyết định. Trong thời gian qua, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng. Tuy nhiên, từ Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003 đến nay, số lượng những người làm việc ở cấp xã hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước đã tăng lên nhiều, chưa bảo đảm yêu cầu tinh gọn, chất lượng. Cụ thể, tính từ năm 2002 đến 2015, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã tăng 264,35%; nhiều hơn khoảng 3 lần số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên, đã làm tăng thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do đó, cần phải có những biện pháp mang tính đồng bộ để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ những người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách ở cấp xã trong điều kiện hiện nay.

Xem tiếp


Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ -UBND về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Để tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Xem tiếp


Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở, tham mưu giúp việc cho cán bộ, công chức cấp xã trong hoạt động, quản lý, điều hành chính quyền cấp xã; là lực lượng dự nguồn để bổ sung, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong bộ máy chính quyền cơ sở. Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ cấu, số lượng, chất lượng, từng bước nắm bắt và đảm đương tốt công việc.

Xem tiếp

1234