Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chiều ngày 08/01/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác Nội vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ; lãnh đạo UBND và lãnh đạo phòng nội vụ các huyện, thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Xem tiếp


Ngày 26/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là người trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Kết quả kinh tế - xã hội phát triển, an ninh đảm bảo hay không là nhờ sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ này.

Xem tiếp


Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc chỉ đạo, điều hành ngày càng sát với thực tiễn, nhất là việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp của tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, theo đánh giá của tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2019 công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả khả quan.

Xem tiếp


Sáng ngày 27/12/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương.

Xem tiếp


Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Việc phân bổ vốn đã bảo đảm tính công khai, minh bạch; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Xem tiếp


Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2019, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019, tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên các Ban Tổ chức cuộc thi, Ban chấm thi, Ban thư ký và Tổ giúp việc; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân đạt giải thưởng trong cuộc thi.

Xem tiếp


Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và đất công nói riêng đã được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý và sử dụng đất được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, bên cạnh đó là việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất công. Nhìn chung, công tác quản lý và sử dụng đất của các tổ chức cơ bản đảm bảo theo quy định. Việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất hằng năm tại các địa phương trong phạm vi kế hoạch sử dụng đất được giao; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được quan tâm; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất được thực hiện.

Xem tiếp


Cải cách hành chính (CCHC) là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2015 -2020), theo đó để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh, ngày 09/9/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao sự hiểu biết về CCHC và rèn luyện kỹ năng hoạt động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước; đồng thời nhằm tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp cùng tìm hiểu và tham gia thực hiện CCHC. Đối tượng dự thi gồm 02 đối tượng: Đối tượng bắt buộc (là công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) và đối tượng khuyến khích (là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh; các tổ chức Đảng, Đoàn thể và các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; người dân, doanh nghiệp đang sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn).

Xem tiếp


Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; trên cơ sở kết quả xem xét, thẩm định, thống nhất danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 35/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX ngày 06/12/2019 về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối