Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1227237

Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc sở

Ngày 15/8/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính

Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,...

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND xã Cường Lợi, huyện Na Rì

Ngày 09/8/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công...

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác cải cách...

Sáng 04 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 29/7/2022, tại trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác bổ nhiệm công chức,...

Thông tin chỉ đạo, điều hành