Skip Ribbon Commands
Skip to main content

746168

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tại UBND thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND thành phố Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 50/QĐ-SNV ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1932/KL-SNV ngày...

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Cao đẳng Bắc Kạn

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 53/QĐ-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các...

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành...

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành...

Chiều ngày 18/3/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 -...

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà...

Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 92/GM-UBND về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính...

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC