Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1362704

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính giai...

Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030...

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban...

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

Chuyển đổi số là việc “của dân”

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động. Người dân là chủ thể của chuyển đổi số. Chuyển đổi số chính là việc “của dân”.

Hiệu quả của mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng

“Các Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tạo ra các công dân số, công dân số thì tạo ra xã hội số, xã hội số thì tạo ra nhu cầu số, nhu cầu số thì tạo ra thị trường số, thị trường số thì tạo ra doanh nghiệp số và từ đó hình thành nền kinh tế số” - Bộ...

Chuyển đổi số cấp xã tỉnh Bắc Kạn: Lấy người dân làm trung tâm

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tới tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Với sự chủ động vào cuộc, bắt tay vào làm từ những việc nhỏ nhất, khắc phục những khó khăn về hạ tầng, nhân lực, tỉnh Bắc Kạn đã và...

Thông tin chỉ đạo, điều hành