Skip Ribbon Commands
Skip to main content

763011

Những khó khăn thách thức trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt là PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền cấp tỉnh về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp thông qua cảm nhận của các doanh...

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn tiếp tục...

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách của chính quyền các cấp, đây là kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện...

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tại UBND thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND thành phố Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 50/QĐ-SNV ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1932/KL-SNV ngày...

Công bố Quyết định thanh tra tại trường Cao đẳng Bắc Kạn

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 53/QĐ-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các...

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành...

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy...

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC