Skip Ribbon Commands
Skip to main content

566425

Khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Sáng 15/6/2020, tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn cơ sở 2, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 trên cơ sở ghép 02 hội đồng tuyển dụng của khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền. Ông...

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Chiều ngày 08 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 189/QĐ-SNV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy...

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm thi tuyển công chức

Ngày 01/6/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 54/TB-HĐ về lịch thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 gửi thí sinh đủ điều kiện dự thi. Theo lịch đã thông báo cho thí sinh, Hội đồng dự kiến thời gian hướng dẫn...

Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức (Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2020). Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh...

Kiểm tra công vụ đợt 2 năm 2020 tại một số xã huyện Chợ Đồn

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất đợt 02 năm 2020 đối với 04 đơn vị, gồm: UBND các xã Nam Cường, Đồng Lạc, Quảng Bạch, Ngọc Phái thuộc huyện Chợ Đồn.

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC

Thực hiện online việc hỗ trợ: Nhanh gọn, hạn chế gian lận chính sách

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ kịp thời, chính xác, đúng đối...