Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1684555

Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về hiện đại hóa nền công vụ, cải cách hành...

Sáng ngày 30/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ Việt Nam phối hợp với Bộ Chuyển đổi và Công vụ Cộng hòa Pháp tổ chức Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về hiện đại hóa nền công vụ, cải cách hành chính và nâng cao năng lực chuyển đổi số. Bộ trưởng...

Đẩy mạnh Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu

Chiều ngày 14/11/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu trực tuyến giữa Chính phủ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá kết quả CCHC 10 tháng năm 2023, phương hướng,...

Tác động tích cực của các sản phẩm công nghệ số đối với hoạt động thanh toán...

Công nghệ số được xem là những công nghệ tiên tiến được ứng dụng vào các giai đoạn tiếp theo của việc chuyển đổi số sau khi đã trải qua giai đoạn số hóa. Khi hệ thống đã có dữ liệu được số hóa, các công nghệ như: AI, Big Data, Cloud Computing… sẽ...

Tập trung phát triển hạ tầng số nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu khách quan đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực. Đối với Việt Nam trong giai...

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC