Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1523068

Một số chính sách về nhân sự, việc làm có hiệu lực từ tháng 02 năm 2023

Từ tháng 02 năm 2023, một số chính sách mới về nhân sự, việc làm, tài chính có hiệu lực

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết...

Ngày 27/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Xếp hạng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc xếp hạng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh phê duyệt Phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026 của Ban Quản lý dự án...

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022-2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông...

Kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND huyện Na Rì

Ngày 27/12/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công...

Thông tin chỉ đạo, điều hành