Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình tại Hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính (CCHC) ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 147/TB - UBND ngày 07/4/2022 để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện.

Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình tại Hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính (CCHC) ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 147/TB - UBND ngày 07/4/2022 để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Thông báo trên, nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị, gồm:

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC, cần có quyết tâm, nỗ lực và quyết liệt trong tổ chức thực hiện; những nội dung mới, khó, cần thiết, quan trọng phải tập trung cao hơn, tìm giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện, trong đó lãnh đạo, cán bộ, công chức phải nêu gương đi đầu trong thực hiện.

Trong năm 2022, tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

- Nghiêm túc và khẩn trương thực hiện Văn bản số 1322/UBND-NCPC ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2021; có các giải pháp thiết thực sáng tạo cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ CCHC được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện công tác CCHC năm 2022 và kế hoạch CCHC năm của đơn vị, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Rà soát khắc phục các nội dung Chỉ số CCHC cấp tỉnh trong năm 2021 chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa thuộc trách nhiệm của đơn vị, như: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện, cấp xã chưa được giải quyết đúng hạn 100%; tỷ lệ cán bộ cấp xã chuẩn về chuyên môn theo quy định chưa đạt 100%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 92%, phấn đấu đạt 100%; tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ, chưa đạt tỷ lệ tối đa theo quy định;…

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành thực hiện giải quyết TTHC một cách song song, đồng bộ cùng lúc để có được kết quả giải quyết nhanh nhất có thể, nhất là các thủ tục liên quan đến các dự án, giải ngân vốn đầu tư.

- Thường xuyên rà soát các quy trình, quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh; bám sát thực tiễn những nội dung thực sự cần thiết đưa vào quy trình, quy định, các nội dung không cần thiết phải được loại bỏ. Luôn phải lắng nghe, cầu thị ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, người dân, các đơn vị có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

- Quan tâm đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiện đại trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

- Xác định năm 2022, tạo ra bước đột phá trong cải cách TTHC, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đây là vấn đề cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết tại tệp đính kèm: Thông báo số 147/UBND-NCPC ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh. (tải xuống)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: