Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Kạn năm 2021 và kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021. Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn. Dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh có ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành.

Xem tiếp


Chiều ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Trung ương bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ,Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ Trương Hòa Bình; dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ...

Xem tiếp


Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là một trong những công cụ để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị. Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đánh giá công tác CCHC của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh qua bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, đây là năm thứ bẩy tỉnh triển khai xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và là năm thứ ba ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phân tích, xử lý số liệu điều tra xã hội học, qua đó đã giúp cho việc xử lý số liệu nhanh chóng, khách quan, chính xác; việc đánh giá, xếp loại được thực hiện một cách công bằng, khách quan, khoa học. Kết quả xếp hạng, phân loại đã phản ánh tương đối chính xác việc quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc tự đánh giá chấm điểm và gửi báo cáo kết quả tự chấm điểm kèm theo tài liệu kiểm chứng đúng thời gian quy định.

Xem tiếp


Sáng 11/7/2019, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, ông Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; sơ kết 6 tháng đầu năm việc nâng cao Chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI); công tác dân vận chính quyền; công tác quy chế dân chủ cơ sở. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị, các Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 26/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Quyết định số 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, đây là năm thứ sáu tỉnh triển khai xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và là năm thứ hai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phân tích, xử lý số liệu điều tra xã hội học, qua đó đã giúp cho việc xử lý số liệu nhanh chóng, khách quan, chính xác; việc đánh giá, xếp loại được thực hiện một cách công bằng, khách quan, khoa học. Kết quả xếp hạng, phân loại đã phản ánh tương đối chính xác việc quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc tự đánh giá chấm điểm và gửi báo cáo kết quả tự chấm điểm kèm theo tài liệu kiểm chứng đúng thời gian quy định.

Xem tiếp


Ngày 26/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Xem tiếp


Ngày 02/5/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, cơ quan nganh bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại (Quyết định số 716/QĐ-BNV ngày 24/4/2018 của Bộ Nội vụ) và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 tại (Quyết định số 735/QĐ-BNV ngày 26/4/2018 của Bộ Nội vụ ), theo đó Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Kạn đứng 49/63 tỉnh, thành, tăng mười một bậc so với năm 2016.

Xem tiếp


Sáng ngày 02/5, tại trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS). Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Xem tiếp


Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Quyết định số 291/QĐ-UBND và báo cáo số 15/BC-SNV ngày 26/02/2018 của Sở nội vụ về kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở ngành; UBND huyện các huyện, thành phố.

Xem tiếp

12