Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Chiều ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Trung ương bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ,Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ Trương Hòa Bình; dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ...

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, Ông Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Bưu điện tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị

Theo kết quả công bố chỉ số CCHC năm 2020, các bộ, ngành được phân theo 2 nhóm điểm: Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 90%, tiếp tục là 03 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo; không có đơn vị nào có Chỉ số CCHC dưới 80%.

Các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm điểm: Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 02 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng); Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố; Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 05 tỉnh, thành phố. Theo đánh giá, kết quả Chỉ số CCHC của các địa phương có nhiều khởi sắc với 58 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số tăng cao hơn so với năm 2019, địa phương tăng điểm cao nhất là Bến Tre (+9.42%), tăng thấp nhất là Thái Bình (+0.70%); vẫn còn 05 địa phương có kết quả Chỉ số CCHC giảm so với năm 2019, gồm: Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Kiên Giang, trong đó, đơn vị giảm nhiều nhất là Phú Yên (-3.94%). Về xếp hạng Chỉ số CCHC 2020, Quảng Ninh tiếp tục là địa phương xếp vị trí thứ nhất, với kết quả đạt 91.04%, cao hơn 0.53% so với đơn vị xếp vị trí thứ 2 là Hải Phòng, đạt 90.51%; tỉnh Quảng Ngãi là địa phương xếp vị trí cuối, với kết quả đạt 73.25%.

 

Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,Trưởng Ban chỉ đạo CCHC phát biểu kết luận hội nghị

So sánh giá trị trung bình Chỉ số CCHC giữa các vùng kinh tế, trong năm 2020 cả 6 vùng kinh tế đều có giá trị trung bình Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2019 và đều đạt giá trị trên 80%. Giá trị trung bình cao nhất là vùng kinh tế Đông Nam Bộ với kết quả đạt 85.88%; tiếp theo là khu vực Đồng bằng sông Hồng, đạt 85.51%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là vùng kinh tế đạt giá trị thấp nhất, với kết quả là 81.41%. So sánh sự tăng trưởng giữa các vùng kinh tế thì Đông Nam Bộ cũng là vùng có sự tăng trưởng cao nhất trong năm 2020, giá trị trung bình cao hơn 3.86% so với năm 2019; khu vực Tây Nguyên đã có sự tăng trưởng đáng kể, giá trị trung bình khu vực này đạt 82.20% cao hơn 2.57% so với năm 2019 nhờ sự bứt phá cả về điểm số và thứ hạng của các địa phương thuộc khu vực này; Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung có giá trị tăng trưởng thấp nhất so với 5 vùn kinh tế còn lại, chỉ cao hơn 0.63% so với năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác CCHC và nhấn mạnh năm 2021 với phương châm hành động của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” yêu cầu các bộ, ngành địa phương chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp CCHC đã đề ra trong năm 2021 và bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 sau khi được Chính phủ ban hành./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.(10/02/2021)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.(04/02/2020)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính(11/07/2019)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (27/02/2019)

Bắc Kạn vươn lên đứng thứ 49 trong bảng xếp hạnh chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (04/05/2018)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017(03/05/2018)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2018)

UBND huyện Ba Bể công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc năm 2017(02/01/2018)

Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.(26/01/2017)