Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính

Sáng 11/7/2019, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, ông Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; sơ kết 6 tháng đầu năm việc nâng cao Chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI); công tác dân vận chính quyền; công tác quy chế dân chủ cơ sở. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị, các Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.


Đồng chí Lý Thái Hải-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (PAR Index) với tổng điểm Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn đạt được 74,62/100 điểm tăng so với năm 2017 (năm 2017 điểm CCHC đạt 73,92/100 điểm), đứng thứ 49/63 tỉnh, thành Trong đó: Điểm đánh giá trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính: đạt 47,4299/64,5 điểm. Điểm đánh giá qua Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 9,6697/12 điểm. Điểm khảo sát công chức, lãnh đạo quản lý: đạt 17,51922/23,5 điểm.

Năm 2018 chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh Bắc Kạn (SIPAS) đạt (79,87/100%), được 9,67/12 điểmxếp thứ 42/63 tỉnh. Trong đó, tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng cao nhất là (Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định, đạt 90,40%); tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng thấp nhất là (Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức hiện đại, đạt 62,21%).

Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như, người đứng đầu một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức và đảm bảo các yêu cầu về công tác cải cách hành chính. Vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản hoặc quá hạn các nhiệm vụ được giao. Việc công bố và công khai số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết chưa được cập nhập thường xuyên dẫn đến tình trạng một số TTHC cũ đã hết hiệu lực. Đặc biệt, Báo cáo đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại nêu trên do đơn vị nào chủ trì thực hiện các tiêu chí thành phần và đề nghị đại diện lãnh đạo đơn vị đó giải trình, đưa ra phương án khắc phục.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, điểm yếu của đơn vị, để nâng cao trách nhiệm trong cải cách hành chính, cần quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị mình, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện góp phần nâng cao chỉ số CCHC. Trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải tập trung trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (27/02/2019)

Bắc Kạn vươn lên đứng thứ 49 trong bảng xếp hạnh chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (04/05/2018)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017(03/05/2018)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2018)

UBND huyện Ba Bể công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc năm 2017(02/01/2018)

Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.(26/01/2017)

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 cấp huyện(21/07/2016)

Báo cáo 159/BC-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)