Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sáng ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Kạn năm 2021 và kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021. Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn. Dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh có ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành.

 

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo công chức các phòng chuyên môn trực thuộc.

ÔngNguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh nhấn mạnh công tác CCHC là một nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, liên tục phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, do vậy Hội nghị sẽ tập trung trao đổi thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế công tác CCHC trong năm qua và đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhất để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt kết quả Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Kạn năm 2021, kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021 và công bố quyết định phê duyệt kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021.

Theo báo cáo tại Hội nghị, kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của cấp tỉnh và các sở, ngành có sự chuyển biến tích cực, kết quả tự đánh giá chấm điểm Chỉ số cấp tỉnh cao hơn năm trước; kết quả đánh giá Chỉ số các sở, ngành số đơn vị xếp loại tốt trở lên chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như Chỉ số CCHC của tỉnh còn một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm; Chỉ số các sở, ngành còn đơn vị xếp loại khá, cấp huyện chưa có đơn vị đạt loại tốt và xuất sắc.

Theo Quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cấp tỉnh có 02 đơn vị đạt loại xuất sắc, 14 đơn vị đạt loại tốt và 03 đơn vị đạt loại khá; cấp huyện 8 đơn vị đều đạt loại khá. Trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị tại Hội nghị ông Hoàng Minh - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh đã công bố Quyết định khen thưởng các đơn vị đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 xuất sắc, và ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc, gồm: Văn phòng UBND tỉnh và Sở Công thương.

       Công bố Quyết định khen thưởng và trao Bằng khen các đơn vị xuất sắc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe những khó khăn, hạn chế trong thực hiện CCHC trong năm qua và các đề xuất, kiến nghị của đại diện các cơ quan, đơn vị. Theo đó, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, tham gia đóng góp các ý kiến thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC năm 2021và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, xác định năm 2022, tạo ra bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đây là vấn đề cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, nghiêm túc và khẩn trưởng thực hiện Văn bản số 1322/UBND - NCPC ngày 4/3/2022 của UBND tỉnh về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2021; có các giải pháp thiết thực sáng tạo cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ CCHC được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện công tác CCHC năm 2022 và kế hoạch CCHC năm của đơn vị, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Thứ tư, rà soát khắc phục các nội dung Chỉ số CCHC cấp tỉnh trong năm 2021 chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa thuộc trách nhiệm của đơn vị, như: Tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp huyện, cấp xã chưa được giải quyết đúng hạn 100%; tỷ lệ cán bộ cấp xã chuẩn về chuyên môn theo quy định chưa đạt 100%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 92%, phấn đấu đạt 100%; tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ, chưa đạt tỷ lệ tối đa theo quy định;…

Thứ năm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành thực hiện giải quyết TTHC một cách song song, đồng bộ cùng lúc để có được kết quả nhanh nhất có thể, nhất là các thủ tục liên quan đến các dự án, giải ngân vốn đầu tư.

Thứ sáu, thường xuyên rà soát xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy định, tiêu chuẩn trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh; bám sát thực tiễn những nội dung thực sự cần thiết đưa vào quy trình, quy định, còn nội dung không cần thiết phải được loại bỏ. Luôn lắng nghe, cầu thị ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, người dân, các đơn vị có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

Thứ bảy, quan tâm đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiện đại trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh./.

Kết quả Chỉ số chi tiết tại: Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh. (tải xuống)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (28/06/2021)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.(10/02/2021)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.(04/02/2020)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính(11/07/2019)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (27/02/2019)

Bắc Kạn vươn lên đứng thứ 49 trong bảng xếp hạnh chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (04/05/2018)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017(03/05/2018)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2018)

UBND huyện Ba Bể công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc năm 2017(02/01/2018)