Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Vào các ngày 14, 16 và 22/9/2020, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 275/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, đã tiến hành thanh tra trực tiếp công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; công tác tín ngưỡng, tôn giáo, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại UBND các xã Yên Cư, Tân Sơn, Thanh Mai và các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nằm trên địa bàn 3 xã trên thuộc huyện Chợ Mới.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 17/9/2020 Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh tổ chức kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. Đoàn kiểm tra do Ông Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn. Làm việc với Đoàn kiểm tra có Ông Triệu Huy Chung - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc huyện.

Xem tiếp


Kiểm tra là một trong những nhiệm vụ cần thiết trong công tác quản lý nhà nước. Thông qua công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những vướng mắc hoặc sai sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác CCHC, ngày 15/9/2020 Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh Bắc Kạn tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại UBND huyện Na Rì.

Xem tiếp


Theo Tổ công tác của Thủ tướng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, việc đẩy mạnh cải cách sẽ giúp người dân được hưởng lợi theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời tạo ra dư địa tăng trưởng lớn.

Xem tiếp


Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Chợ Mới, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 275/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; công tác tuyển dụng viên chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Xem tiếp


Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Sở Thông tin và Tuyền thông tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 273/QĐ-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 774/KL-SNV ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác giải quyết thủ tục hành chính và công tác văn thư, lưu trữ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía Sở Thông tin và Truyền thông có ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở và Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

Xem tiếp


Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 265/QĐ-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 1301/KL-SNV ngày 14/9/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng viên chức và công tác văn thư, lưu trữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng các thành viên. Về phía Đài Phát thanh và Truyền hình có ông Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đài và Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

Xem tiếp


Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (tên viết tắt tiếng Anh là SIPAS) là kết quả mang tính định hướng của việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số SIPAS nhằm đánh giá khách quan, chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Xem tiếp


Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 244/QĐ-SNV ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 1186/KL-SNV ngày 16/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; tuyển dụng viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính; công tác thi đua, khen thưởng của Sở Y tế, từ 01/01/2014 đến hết ngày 30/6/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng các thành viên. Về phía Sở Y tế có ông Nguyễn Đình Học, Giám đốc Sở Y tế và các lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng tham dự.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 7 năm 2020, nhận được thông tin “Cả cơ quan bỏ nhiệm sở đi du lịch” tại một đơn vị thuộc huyện Bạch Thông, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại UBND huyện Bạch Thông.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối