Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định kiểm tra sau kết luận thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 244/QĐ-SNV ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 1186/KL-SNV ngày 16/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; tuyển dụng viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính; công tác thi đua, khen thưởng của Sở Y tế, từ 01/01/2014 đến hết ngày 30/6/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng các thành viên. Về phía Sở Y tế có ông Nguyễn Đình Học, Giám đốc Sở Y tế và các lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng tham dự.

 

Ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ

công bố Quyết định kiểm tra tại Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 244/QĐ-SNV ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra. Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh thanh tra thông qua mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch kiểm tra; phương pháp kiểm tra tại Sở Y tế.

 

Ông Nguyễn Đình Học, Giám đốc Sở Y tế Phát biểu tại buổi công bố

Sau khi đơn vị thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, các thành viên Đoàn kiểm tra cùng Sở Y tế đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra và thống nhất nội dung làm việc. Theo đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung đã kiến nghị trong kết luận thanh tra trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra ./.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: