Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ tại UBND huyện Na Rì

Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Na Rì, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 433/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụtổ chứccông bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 868/KL-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, giai đoạn từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra có ông Lê Thanh Hải,Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía UBND huyện Na Rìcó ông Nông Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Na Rì và Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn cùng tham dự.

 

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tracông bố Quyết định kiểm tra tại UBND huyện Na Rì

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm trađã công bố Quyết định 433/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời thông qua mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch kiểm tra; phương pháp kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra.Ông Nông Văn Nguyên, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Na Rì phát biểu ghi nhận nội dung kế hoạch, phương pháp kiểm tra của Đoàn kiểm tra và đề nghị bộ phận chuyên môn phối hợp cung cấp tài liệu cùng Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

  

Ông Nông Văn Nguyên, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Na Rì Phát biểu tại buổi công bố

Được sự phân công của Chủ tịch UBND huyện, bà Chung Thị Anh, Trưởng phòng Nội vụ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 868/KL-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ. Các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra thống nhất nội dung làm việc. Theo đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung đã kiến nghị trong kết luận thanh tra trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra ./.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: