Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 15/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính và lĩnh vực tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể.

Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía UBND huyện Ba Bể có ông Lưu Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT và các phòng chuyên môn của huyện tham dự.

Ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn kiểm tra

công bố Quyết định kiểm tra tại UBND huyện Ba Bể

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 221/QĐ-SNV ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 15/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ.

Được sự ủy quyền của ông Lưu Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, bà Trần Thị Sen, Trưởng phòng Nội vụ huyện đã thông qua báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 15/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Lưu Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể

phát biểu ý kiến tại buổi công bố Quyết định kiểm tra

Các thành viên Đoàn kiểm tra và đơn vị huyện đã phát biểu ý kiến trao đổi về nội dung báo cáo của UBND huyện Ba Bể và các ý kiến khác liên quan đến nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra cũng thông qua Kế hoạch kiểm tra, lịch kiểm tra đối với UBND huyện Ba Bể. Thời hạn kiểm tra của Đoàn là 05 ngày làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp ngay sau buổi công bố Quyết định kiểm tra./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: