Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 118/QĐ-SNV ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 1185/KL-SNV ngày 18/7/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức của Sở Xây dựng. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Sở Xây dựng có ông Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở; lãnh đạo Văn phòng tham dự.

 

 

Ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Trưởng đoàn kiểm tra

công bố Quyết định kiểm tra tại Sở Xây dựng

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 118/QĐ-SNV ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch kiểm tra; phương pháp kiểm tra tại Sở Xây dựng,

  

Ông Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở Xây dựng

Phát biểu tại buổi công bố

Sau khi đơn vị thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, các thành viên Đoàn kiểm tra và Sở Xây dựng đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra và thống nhất nội dung làm việc. Theo đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung đã kiến nghị trong kết luận thanh tra trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra ./.

Tác giả:  Đinh Thị Mai
Nguồn: