Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

Sáng ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 253/QĐ-SNV ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; số lượng công chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra

tại Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

Thành phần buổi công bố Quyết định thanh tra gồm Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ theo Quyết định số 253/QĐ-SNV ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ. Về phía UBND huyện Pác Nặm tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn và Lãnh đạo các xã Bằng Thành, Cao Tân, Xuân La và đại diện lãnh đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Phổ thông dân tộc bán trú THCS trên địa bàn các xã Bằng Thành, Cao Tân, Xuân La tham dự. Tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định thanh tra số 253/QĐ-SNV ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn Thanh tra đã thông qua kế hoạch thanh tra; phương pháp thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn thanh tra.

Ông Dương Văn Quỳnh, Trưởng phòng Nội vụ đã thông qua báo cáo của đơn vị theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Các thành viên Đoàn thanh tra và UBND huyện Pác Nặm đã trao đổi thảo luận về nội dung báo cáo và các ý kiến khác liên quan đến nội dung thanh tra.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

Trao đổi với Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện bày tỏ ý kiến nhất trí với kế hoạch và nội dung của Đoàn, đề nghị đoàn thanh tra qua công tác thanh tra trực tiếp tại đơn vị nêu rõ những việc đã thực hiện đúng và chỉ ra những điểm còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đơn vị kịp thời khắc phục và triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo được tốt hơn, đồng thời cũng giao phòng Nội vụ là đầu mối để Đoàn thanh tra làm việc với các đơn vị, giao các đơn vị báo cáo đúng nội dung theo yêu cầu và chuẩn bị cơ sở vật chất để làm việc. Theo Kế hoạch được thống nhất, Đoàn sẽ thanh tra trực tiếp tại đơn vị từ ngày 09/9/2019 đến hết 27/9/2019 và dự kiến thông qua dự thảo kết luận thanh tra ngày 28/10/2019./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Hoa
Nguồn: