Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công vụ đợt 2 năm 2020 tại một số xã huyện Ba Bể

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất đợt 02 năm 2020 đối với 07 đơn vị, gồm: UBND thị trấn Chợ Rã và UBND các xã Mỹ Phương, Chu Hương, Yến Dương, Địa Linh, Bành Trạch, Nam Mẫu thuộc huyện Ba Bể.

 

Kiểm tra công vụ tại UBND xã Chu Hương, huyện Ba Bể

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các đơn vị đã thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm chỉnh. Công chức được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực đã chủ động trong công việc, xử lý kịp thời các văn bản trên phần mềm (TDOffice).Việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính với công dân và các tổ chức được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đềuBảng niêm yết thủ tục hành chính, kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định; việc bài trí khuôn viên công sở được thực hiện tốt, cảnh quan công sở sạch, đẹp, không có hiện tượng lập bàn thờ và thắp hương trong phòng làm việc.

 

Kiểm tra công vụ tại UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Tuy nhiên, qua kiểm tra còn một số đơn vị chưa kịp làm thẻ công chức cho những công chức mới chuyển công tác từ nơi khác về đơn vị. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, đồng thời nhắc nhở các đơn vị cần duy trì và nâng cao chất lượng bảng niêm yết TTHC tại đơn vị.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: