Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/6/2022, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ đã cùng tham gia Đoàn kiểm tra đột xuất của đ/c Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm nắm tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn.

Ngày 03/6/2022, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ đã cùng tham gia Đoàn kiểm tra đột xuất của đ/c Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm nắm tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng Đoàn kiểm tra

 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thành phố 

Tại thời điểm kiểm tra vào thứ 6 là lịch trực của 04 lĩnh vực, gồm: bộ phận Chi nhánh Văn phòng đất đai; Công an (Căn cước công dân…); Tài nguyên -
Môi trường, Y tế, Nội vụ, Kinh tế; Lao động, TB-XH và Giáo dục & Đào tạo. Tuy nhiên, chỉ có 02 bộ phận có cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn là Chi nhánh Văn phòng đất đai; Tài nguyên - Môi trường, Y tế, Nội vụ, Kinh tế và
hầu như người dân đến làm thủ tục về đất đai. Lĩnh vực Lao động, TB-XH trả kết quả liên thông và lĩnh vực công an làm căn cước công dân cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo thời gian này không có hồ sơ nên không cử cán bộ trực.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng Đoàn kiểm tra, tìm hiểu, trao đổi và thăm nắm tình hình, tâm tư ý kiến của người dân về việc đến nộp hồ sơ làm các thủ tục về đất đai, Đoàn đã làm việc, trao đổi với ông Vũ Xuân Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để làm rõ một số nội dung người dân phản ánh và qua kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố để có cái nhìn hai chiều về việc tiếp nhận và trả kết quả, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. Đoàn đã được nghe ông Vũ Xuân Hồng báo cáo những nội dung theo yêu cầu và trao đổi về những cố gắng cũng như những khó khăn, vướng mắc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Đoàn kiểm tra làm việc tại

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn

Kết thúc buổi làm việc với đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính và trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn khắc phục khó khăn, đồng thời qua phản ánh, mong muốn của người dân cần xem xét nghiên cứu thay đổi cách làm có hiệu quả hơn để tiện lợi cho dân, có thể như bố trí thêm người, tăng ca trực hoặc bố trí diện tích tiếp công dân rộng hơn (vì hiện tại lịch trực tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực đất đai có 3 buổi trên tuần vào thứ 2,4,6 mà nhu cầu người dân hiện nay ngày càng nhiều)./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: