Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kiểm tra công vụ đột xuất tại huyện Na Rì

Ngày 24/02/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức và kiểm tra kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 01/2021 theo Báo cáo số 214/BC-STTTT ngày 22/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông đối với UBND huyện Na Rì tại một số đơn vị, gồm: UBND huyện Na Rì; UBND các xã Văn Vũ, Cường Lợi, Lương Thượng, Sơn Thành thuộc huyện Na Rì.

Đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại UBND xã Văn Vũ

Tại các đơn vị đoàn đến kiểm tra, công chức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm chỉnh; công chức được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực đã chủ động trong công việc, xử lý kịp thời các văn bản trên phần mềm (TDOffice). Các cơ quan, đơn vị đềuBảng niêm yết thủ tục hành chính, kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định. Tuy nhiên,Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở đối với một số đơn vị việc niêm yết thủ tục hành chính bị cũ, bụi bẩn; vệ sinh phòng làm việc chưa sạch sẽ, việc quản lý hồ sơ, tài liệu chưa bảo đảm an toàn và đề nghị các địa phương sớm có biện pháp khắc phục. 

 

Đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại UBND xã Cường Lợi

Đối với việc kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử, UBND huyện Na Rì có 01 hồ sơ đang xử lý quá hạn thuộc các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và 26 hồ sơ đang xử lý quá hạn thuộc của UBND các xã. Đoàn đã tiến hành kiểm tra và hỗ trợ một số xã khắc phục tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính thực tế đã giải quyết nhưng bị quá hạn trên hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử do chủ yếu lỗi thao tác người sử dụng và một số hồ sơ test khi tham dự tập huấn trên hệ thống tồn từ năm 2018 đến nay chưa gỡ, đồng thời đề nghị công chức phụ trách công nghệ thông tin của huyện hướng dẫn các xã còn lại việc tháo gỡ những vướng mắc thao tác về các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử ./.

 

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Chợ Đồn(27/01/2021)

Sở Nội vụ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(14/01/2021)

Tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(14/01/2021)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã thuộc các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới(23/12/2020)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (10/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(02/11/2020)

Thanh tra trực tiếp 03 đơn vị cấp xã trong đợt thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Chợ Mới(29/09/2020)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn(17/09/2020)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Na Rì(15/09/2020)

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra 6 địa phương(14/09/2020)