Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 26/7/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Chu Hương, huyện Ba Bể.

Ngày 26/7/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Chu Hương, huyện Ba Bể.

Đoàn công tác kiểm tra tại UBND xã Chu Hương, huyện Ba Bể

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức của đơn vị trang phục phù hợp tại công sở; không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; vệ sinh khuôn viên công sở sạch sẽ. Đơn vị đã triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đơn vị có ban hành quy chế làm việc; có phân công nhiệm vụ; có Sổ họp, Biên bản họp; đơn vị tiếp nhận 08 đơn đề nghị của người dân, doanh nghiệp tại địa phương (trong đó đã giải quyết 07 đơn, đang giải quyết 01 đơn); quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đơn vị chưa thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể: 02 cán bộ vắng mặt không có lý do; một số công chức chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc trong giờ hành chính; một số công chức chưa tự giác đeo thẻ công chức, khi Đoàn kiểm tra nhắc nhở mới đeo, 01 công chức mất thẻ từ năm 2021 đến nay; đơn vị chưa thiết lập lịch công tác trên hệ thống hồ sơ công việc; đơn vị treo bảng niêm yết TTHC không đảm bảo theo yêu cầu theo quy định tại Điều 14. Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 (không ghi tên loại TTHC và các TTHC quăn queo, bẩn, mốc…); đơn vị không công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử, lịch tiếp công dân; chưa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tại đơn vị. Tại thời điểm kiểm tra, 03 thủ tục hành chính đang xử lý quá hạn trên hệ thống phần mềm điện tử thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, thực tế đơn vị đã trình bản giấy lên cấp huyện đúng hạn do công chức Văn hóa - Xã hội của đơn vị chuyển vị trí công tác khác (làm Bí thư Đoàn thanh niên) chưa thao tác xử lý kết thúc trên phần mềm nên bị treo quá hạn.


Thành viên Đoàn kiểm tra nhắc nhở đơn vị việc niêm yết thủ tục hành chính tại đơn vị

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ những nội dung đơn vị chưa thực hiện tốt, đồng thời hướng dẫn đơn vị cách xử lý việc kết thúc xử lý thủ tục hành chính bị treo quá hạn trên hệ thống phần mềm điện tử và đề nghị chuyển đổi tài khoản cho công chức khi chuyển đổi vị trí việc làm để tránh tình trạng như trên. Sau cuộc kiểm tra, Sở Nội vụ sẽ ban hành Thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi đến UBND huyện Ba Bể và UBND xã Chu Hương biết để thực hiện những nội dung theo kiến nghị./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: