Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND thành phố Bắc Kạn.

Ngày 25/02/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức và kiểm tra kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 01/2021 theo Báo cáo số 214/BC-STTTT ngày 22/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tại một số đơn vị thuộc thành phố Bắc Kạn, gồm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn; UBND phường Sông Cầu, UBND phường Phùng Chí Kiên.

Đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại UBND phường Sông Cầu

Tại các đơn vị đoàn đến kiểm tra, công chức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm chỉnh; công chức được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực đã chủ động trong công việc, xử lý kịp thời các văn bản trên phần mềm (TDOffice). Các cơ quan, đơn vị đềuBảng niêm yết thủ tục hành chính, kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định.

Đoàn công tác kiểm tra đột xuất

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn

 Đối với việc kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử, qua kiểm tra, đối chiếucác hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn được tổng hợp tại Báo cáo số 214/BC-STTTT ngày 22/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông cho thấy: các thủ tục hành chính đã được giải quyết trên thực tế, nhưng do lỗi thao tác người sử dụng nên vẫn còn hiển thị trên hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử.Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ những vướng mắc nêu trên./.

 

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kiểm tra công vụ đột xuất tại huyện Na Rì(02/03/2021)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Chợ Đồn(27/01/2021)

Sở Nội vụ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(14/01/2021)

Tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(14/01/2021)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã thuộc các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới(23/12/2020)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (10/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(02/11/2020)

Thanh tra trực tiếp 03 đơn vị cấp xã trong đợt thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Chợ Mới(29/09/2020)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn(17/09/2020)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Na Rì(15/09/2020)