Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 15/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

Ngày 15/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

Đoàn công tác kiểm tra tại UBND xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể 

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức cơ bản chấp hành tốt giờ giấc làm việc trong giờ hành chính, 07 cán bộ, công chức vắng mặt có lý do; trang phục phù hợp tại công sở; không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; vệ sinh khuôn viên công sở, bàn làm việc, phòng làm việc sạch sẽ; có phân công nhiệm vụ; quản lý con dấu trong công tác văn thư và treo bảng niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đơn vị chưa thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể: Không có lịch công tác của đơn vị; không có Sổ họp, Biên bản họp; 02 công chức chưa tự giác đeo thẻ theo quy định, khi đoàn kiểm tra đến nhắc nhở mới đeo và 01 công chức mới chưa có thẻ;đơn vị chưa ban hành kế hoạch công tác năm 2022 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã (theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh).

Thành viên Đoàn kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính

trên hệ thống phần mềm điện tử tại UBND xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, theo Báo cáo số 29/BC-STTTT ngày 14/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 02/2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, UBND xã Hoàng Trĩ có 03 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đã xử lý quá hạn; 07 hồ sơ (trong đó 04 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch và 03 hồ sơ thuộc lĩnh vực Địa chính) đang xử lý quá hạn, qua kiểm tra công chức xã báo cáo do cập nhật hồ sơ trên hệ thống phần mềm điện tử bị lỗi, công chức đã chuyển cho Chủ tịch UBND xã xử lý nhưng vẫn bị lỗi không đẩy lên hệ thống được, thực tế bản giấy đã xử lý đúng hạn (công chức xã chưa báo Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh để đề nghị hỗ trợ xử lý vướng mắc).

Sau cuộc kiểm tra, Sở Nội vụ sẽ ban hành Thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi đến UBND huyện Ba Bể và UBND xã Hoàng Trĩ biết để thực hiện những nội dung theo kiến nghị./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: