Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/02/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông.

Ngày 22/02/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông.

Đoàn kiểm tra làm việc với Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức

tại UBND xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức cơ bản chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức, trang phục phù hợp tại công sở; không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; vệ sinh khuôn viên công sở sạch sẽ; có lịch công tác của đơn vị; có phân công nhiệm vụ, có Sổ họp, Biên bản họp, niêm yết thủ tục hành chính theo quy định; quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định. Đơn vị đã triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đơn vị chưa thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể: Tại thời điểm kiểm tra có 05 cán bộ, công chức đi làm muộn sau 15 phút (Triệu Đức Tài, công chức Tư pháp hộ tịch; Đinh Như Hoạt, công chức Văn hóa xã hội; Lường Văn Thông, công chức Văn hóa xã hội; Nông Thị Bích, Bí thư Đoàn Thanh niên; Hoàng Ngọc Đóa, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường). Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ và đề nghị đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những cán bộ, công chức chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc trong giờ hành chính. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính: trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử có 07 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đã giải quyết quá hạn do công chức không có máy scan, phải scan bằng điện thoại để đưa thủ tục hành chính lên phần mềm điện tử nên không đúng thời gian, đồng thời khi chuyển trên phần mềm một cửa sang lãnh đạo ký bị muộn; 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội đang giải quyết quá hạn do hệ thống phần mềm chuyển vào tài khoản của công chức đã chuyển công tác nên bị treo trên phần mềm một cửa điện tử (thực tế 10 TTHC này đã giải quyết đúng hạn trên bản giấy).

Đoàn công tác kiểm tra đột xuất đầu giờ làm việc

tại trụ sở UBND xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông

Trong thời gian tới, các Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: