Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 26/7/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

Ngày 26/7/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

Đoàn công tác kiểm tra tại UBND xã Địa Linh, huyện Ba Bể 

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức của đơn vị chấp hành tốt giờ giấc làm việc trong giờ hành chính; trang phục phù hợp tại công sở; không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; vệ sinh khuôn viên công sở sạch sẽ. Đơn vị đã triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đơn vị có ban hành quy chế làm việc; có phân công nhiệm vụ; có Sổ họp; Biên bản họp; có công khai lịch tiếp công dân; từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, đơn vị tiếp nhận 09 đơn đề nghị của người dân, doanh nghiệp tại địa phương (trong đó đã giải quyết 07 đơn, đang giải quyết 02 đơn); quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định. Tuy nhiên, một số công chức chưa tự giác đeo thẻ công chức, khi Đoàn kiểm tra nhắc nhở mới đeo; đơn vị chưa thiết lập lịch công tác trên hệ thống hồ sơ công việc. đơn vị không công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử; treo bảng niêm yết TTHC không đảm bảo theo yêu cầu theo quy định tại Điều 14. Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017, chưa niêm yết đủ các thủ tục hành chính; chưa ban hành Kế hoạch công tác năm 2022. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị có 01 thủ tục hành chính đang xử lý quá hạn thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội do Lãnh đạo UBND xã đã chuyển xử lý thủ tục hành chính này trên hệ thống cho công chức đã chuyển công tác đến nơi khác nên không thao tác kết thúc xử lý trên phần mềm (công chức đã giải quyết đúng hạn trên bản giấy). Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ những nội dung đơn vị chưa thực hiện tốt, đồng thời hướng dẫn đơn vị cách xử lý việc kết thúc xử lý thủ tục hành chính bị treo quá hạn trên hệ thống phần mềm điện tử.


Thành viên Đoàn kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính

trên hệ thống phần mềm điện tử

Sau cuộc kiểm tra, Sở Nội vụ sẽ ban hành Thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi đến UBND huyện Ba Bể và UBND xã Địa Linh biết để thực hiện những nội dung theo kiến nghị./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: