Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 10/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Ngày 10/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở đơn vị việc niêm yết thủ tục hành chính

tại UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Tại thời điểm kiểm tra, trụ sở UBND thị trấn Chợ Rã đang sửa chữa nên cán bộ, công chức thuộc khối UBND làm việc nhờ tại trụ sở Nhà Văn hóa Tiểu khu I, thị trấn Chợ Rã. Các cán bộ, công chức cơ bản chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức, trang phục phù hợp tại công sở; chấp hành tốt giờ giấc làm việc trong giờ hành chính; không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; vệ sinh khuôn viên công sở, bàn làm việc, phòng làm việc sạch sẽ; có phân công nhiệm vụ, có Sổ họp, Biên bản họp, quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định. Đơn vị đã triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

  

Cán bộ, công chức UBND thị trấn Chợ Rã làm việc

tại Hội trường Nhà Văn hóa Tiểu khu I, thị trấn Chợ Rã

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đơn vị chưa thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể: Không có lịch công tác của đơn vị (theo báo cáo của UBND thị trấn, đơn vị chưa được phân quyền lập lịch trên hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc VNPT); có treo bảng niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) nhưng các TTHC quăn queo, bẩn… không đảm bảo yêu cầu theo quy định; tại thời điểm kiểm tra đơn vị chưa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị trấn (theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh). Đối với việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, theo Báo cáo số 12/BC-STTTT ngày 16/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thị trấn Chợ Rã có 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đã xử lý quá hạn trên phần mềm điện tử. Qua kiểm tra trực tiếp, hồ sơ này công chức cập nhật lên hệ thống phần mềm quá hạn 01 ngày (trên thực tế công chức đã trả kết quả cho công dân đúng hạn).

Sau cuộc kiểm tra, Sở Nội vụ sẽ ban hành Thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi đến UBND huyện Ba Bể và UBND thị trấn Chợ Rã biết để thực hiện những nội dung theo kiến nghị./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: