Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công vụ tại một số đơn vị thuộc các sở của tỉnh và một số phường thuộc thành phố Bắc Kạn

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức đợt 03 năm 2019 đối với 17 đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 07 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm); 05 đơn vị thuộc Sở Y tế (Trung tâm Giám định y khoa; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm; Trung tâm Pháp y; Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình); 02 đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hóa tỉnh; Bảo tàng tỉnh); UBND 02 phường Phùng Chí Kiên, Sông Cầu thuộc thành phố Bắc Kạn và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Kiểm tra công vụ tại Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông Nghiệp và PTNT

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đã thực hiện đúng các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc, có lịch công tác tuần, tháng theo quy định. Các đơn vị cũng duy trì quản lý khá tốt phần mềm quản lý văn bản (TDOFICE), hồ sơ công việc được kiểm tra, xử lí thường xuyên; cơ quan có kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định; việc bài trí khuôn viên công sở được thực hiện tốt, cảnh quan công sở sạch, đẹp, không có hiện tượng lập bàn thờ và thắp hương trong phòng làm việc.

 

Kiểm tra công vụ tại UBND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số đơn vị thực hiện chưa tốt một số nội dung nhưng chưa đến mức vi phạm nên Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ, như: một số công chức, viên chức chưa cập nhật, xử lý các văn bản phối hợp xử lý trên hệ thống hồ sơ công việc; một số ít công chức, viên chức chưa thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức, viên chức (quên đeo thẻ, khi thấy Đoàn kiểm tra mới đeo).

Nhằm góp phần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động và việc giữ gìn văn hóa nơi công sở, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: