Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công vụ tại một số đơn vị thuộc huyện Ba Bể

Ngày 13/11/2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 04 đơn vị thuộc huyện Ba Bể, gồm: Phòng Nội vụ huyện Ba Bể, UBND các xã Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Khang Ninh thuộc huyện Ba Bể.

Kiểm tra công vụ tại UBND xã Quảng Khê, huyện Ba Bể

Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác niêm yết thủ tục hành chính, các văn bản, hướng dẫn cho người dân đến giao dịch tại xã, công tác vệ sinh cảnh quan môi trường công sở cũng như thái độ, tinh thần làm việc của cán bộ công chức. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đã chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện đúng lịch tiếp công dân, xử lý văn bản trên hồ sơ công việc (TDOffice) thường xuyên, không có tình trạng xử lý quá thời hạn, thời hiệu. Mặc dù có xã đang tiến hành sửa chữa trụ sở, cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng đơn vị đã cố gắng khắc phục khó khăn, bố trí, sắp xếp nơi làm việc hợp lý để duy trì các hoạt động chuyên môn, tiếp công dân hàng ngày...

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ một số nội dung về việc đeo thẻ công chức, việc cập nhật, xử lý các văn bản phối hợp, văn bản nội bộ trên hồ sơ công việc; giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường công sở, thái độ, tinh thần làm việc của công chức; đồng thời hướng dẫn một số nội dung của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ và nhắc nhở việc duy trì và nâng cao chất lượng bảng niêm yết TTHC ở một số xã đảm bảo theo yêu cầu của việc công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 14. Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

 

 

     Kiểm tra công vụ tại UBND xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở các xã, phường, thị trấn nhất là các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động và việc giữ gìn văn hóa nơi công sở./.

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|admincchc
Nguồn: