Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công vụ tại một số xã thuộc huyện Ngân Sơn

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 03 xã thuộc huyện Ngân Sơn, gồm: UBND các xã Thượng Ân, Cốc Đán, Bằng Vân.


Kiểm tra công vụ tại UBND xã Thượng Ân, huyện Na Rì

Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác niêm yết thủ tục hành chính, các văn bản, hướng dẫn cho người dân đến giao dịch tại xã, công tác vệ sinh cảnh quan môi trường công sở cũng như thái độ, tinh thần làm việc của cán bộ công chức. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện đúng lịch tiếp công dân, xử lý văn bản trên hồ sơ công việc (TDOffice) thường xuyên, không có tình trạng xử lý quá thời hạn, thời hiệu. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ một số nội dung về việc đeo thẻ công chức, việc cập nhật, xử lý các văn bản phối hợp, văn bản nội bộ trên hồ sơ công việc; giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường công sở, thái độ, tinh thần làm việc của công chức; đồng thời hướng dẫn một số nội dung của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ và nhắc nhở việc duy trì và nâng cao chất lượng bảng niêm yết TTHC ở một số xã đảm bảo theo yêu cầu của việc công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 14. Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

 

Kiểm tra công vụ tại UBND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn

Như vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở được 06 đợt đối với 69 đơn vị trên toàn tỉnh. Việc tăng cường kiểm tra công vụ, nhất là tăng cường kiểm tra tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động và việc giữ gìn văn hóa nơi công sở./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: