Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công vụ tại một số xã thuộc huyện Chợ Đồn

Ngày 12/11/2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 9 đơn vị thuộc huyện Chợ Đồn, gồm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, UBND các xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi, Bằng Lãng, Lương Bằng, Nghĩa Tá, Bình Trung và thị trấn Bằng Lũng. Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác niêm yết thủ tục hành chính, các văn bản, hướng dẫn cho người dân đến giao dịch tại xã, công tác vệ sinh cảnh quan môi trường công sở cũng như thái độ, tinh thần làm việc của cán bộ công chức.


Kiểm tra công vụ tại UBND xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn

Qua kiểm tra, hầu hết công chức tại các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện lịch tiếp công dân,đeo thẻ công chức, thời gian làm việc, tác phong làm việc. Công chức được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực đã chủ động trong công việc, các văn bản trên phần mềm (TDOffice) được công chức xử lý kịp thời, không có tình trạng xử lý quá thời hạn, thời hiệu. Các cơ quan, đơn vị đều có kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định; việc bài trí khuôn viên công sở được thực hiện tốt, cảnh quan công sở sạch, đẹp, không có hiện tượng lập bàn thờ và thắp hương trong phòng làm việc. Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyện Chợ Đồn đã được quan tâm nâng cao chất lượng khá tốt về Bảng niêm yết thủ tục hành chính, bố trí công chức thực thi công vụ theo chuyên môn, từng bước đổi mới quy trình tiếp nhận hồ sơ theo từng lĩnh vực và đầu tư các trang thiết bị theo hướng hiện đại hóa bảo đảm thuận tiện cho tổ chức, người dân đến liên hệ công việc.

 

Kiểm tra công vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Các thành viên của Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở tại chỗ công chức ở một số xã và hướng dẫn một số nội dung như việc nâng cao hơn nữa chất lượng niêm yết các văn bản mới, công khai các thủ tục giải quyết công việc tại những nơi thuận tiện nhất để mọi người đến giao dịch biết, việc viết phiếu hẹn và trả kết quả cần thực hiện đúng quy định và chú ý việc đeo thẻ công chức khi thực thi nhiệm vụ.

Nhìn chung, kết quả kiểm tra cho thấy ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, người lao động và việc giữ gìn văn hóa nơi công sở của các đơn vị thuộc huyện Chợ Đồn đã từng bước được nâng cao hơn, công chức có ý thức chấp hành nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: