Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 30/6/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 36/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND phường Đức Xuân thuộc UBND thành phố Bắc Kạn.

Ngày 30/6/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 36/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND phường Đức Xuân thuộc UBND thành phố Bắc Kạn. Đoàn kiểm tra do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn. Tại thời điểm kiểm tra, Cán bộ, công chức của đơn vị chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức, trang phục phù hợp tại công sở; chấp hành tốt giờ giấc làm việc trong giờ hành chính; không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; vệ sinh khuôn viên công sở sạch sẽ; có lịch công tác của đơn vị; có công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử, lịch tiếp công dân.


Kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại UBND phường Đức Xuân

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đơn vị có ban hành quy chế làm việc của đơn vị, có phân công nhiệm vụ, có Sổ họp, Biên bản họp, niêm yết thủ tục hành chính theo quy định, quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định.Việc giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân: Theo Báo cáo số 117/BC-STTTT ngày 29/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 5/2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó UBND phường Đức Xuân có 10 hồ sơ đang xử lý quá hạn trên phần mềm điện tử trong tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 6/2022, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp trên phần mềm tại UBND phường Đức Xuân, cụ thể: Hồ sơ đang xử lý quá hạn: Không có. Hồ sơ đã xử lý quá hạn: 08 hồ sơ (03 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa - Xã hội và 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch). Thực tế 08 thủ tục hành chính trên, công chức đã thực hiện và trả kết quả cho người dân sớm hơn lịch hẹn trả kết quả, tuy nhiên do trục trặc trên hệ thống của phần mềm TD Office (tài khoản của công chức không còn hiện thủ tục hành chính chưa xử lý), do lỗi cập nhật hệ thống và lỗi thao tác của công chức nên bị báo quá hạn. Nội dung này Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ để công chức lưu ý thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra làm việc với Lãnh đạo và công chức UBND phường Đức Xuân cuối buổi kiểm tra

Sau khi kiểm tra các nội dung, Đoàn kiểm tra đã trao đổi với Lãnh đạo và công chức UBND phường Đức Xuân. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở những nội dung vướng mắc về giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử để công chức lưu ý thực hiện trong thời gian tiếp theo. Qua đợt kiểm tra, UBND phường Đức Xuân cũng kiến nghị Đoàn kiểm tra đề nghị cấp có thẩm quyền sử dụng thống nhất TTHC trên một phần mềm để đảm bảo đồng bộ, thuận tiện; đồng thời đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn chuyên sâu cho công chức cấp xã, phường về quy trình xử lý để không còn tình trạng đã xử lý hoặc xử lý đúng hạn nhưng bị cập nhật quá hạn trên hệ thống phần mềm điện tử./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: