Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã thuộc các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới

Từ ngày 09 tháng 12 năm 2020 đến ngày 22 tháng 12 năm 2020, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 40 cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, gồm: UBND các xã Nghiên Loan, Xuân La, Bộc Bố, Cổ Linh, Cao Tân và Phòng Nội vụ, Văn phòng, Phòng GD&ĐT, Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Pác Nặm; UBND các xã Yến Dương, Mỹ Phương, Nam Mẫu thuộc UBND huyện Ba Bể; Phòng Nội vụ huyện Ba Bể; UBND các xã Nam Cường, Đồng Lạc, Quảng Bạch, Đồng Thắng thuộc UBND huyện Chợ Đồn; UBND các xã Quang Phong, Sơn Thành, Văn Lang, Lương Thượng và Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, Phòng Nông nghiệp, Phòng Tư pháp, Thanh tra thuộc UBND huyện Na Rì; UBND các xã Thuần Mang, Hiệp Lực và Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Ngân Sơn; UBND các xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Vi Hương, Tân Tú, Cẩm Giàng, Quân Hà và Phòng Nội vụ huyện Bạch Thông; UBND các xã Quảng Chu, Yên Cư, Bình Văn thuộc huyện Chợ Mới.


                  Kiểm tra công vụ tại UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các đơn vị đã thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm chỉnh. Công chức được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực đã chủ động trong công việc, xử lý kịp thời các văn bản trên phần mềm (TDOffice). Các cơ quan, đơn vịBảng niêm yết thủ tục hành chính, kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định; việc bài trí khuôn viên công sở được thực hiện tốt, cảnh quan công sở sạch sẽ (trong các đơn vị thực hiện tốt, tiêu biểu có UBND xã Cao Sơn thuộc huyện Bạch Thông).

Tuy nhiên, qua kiểm tra còn một số tồn tại hạn chế, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ để các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở và công chức kịp thời xử lý trên hệ thống hồ sơ công việc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể: Một số công chức chưa chủ động trong việc đeo thẻ công chức khi làm việc; Một số đơn vị, công chức giữ con dấu của UBND xã chưa quản lý, sử dụng tốt con dấu theo quy định tại Điểm e, khoản 2, Điều 4, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ cụ thể đã để dấu trên bàn làm việc, không cất giữ sau khi sử dụng; Bảng niêm yết TTHC ở một số xã cũ, quăn, bụi, mốc chưa chưa đảm bảo theo yêu cầu của việc công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 14. Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017. Có 01 đơn vị không có Bảng niêm yết thủ tục hành chính (UBND xã Sơn Thành huyện Na Rì);


             Kiểm tra công vụ tại UBND xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn

Trong đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện UBND xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn bỏ trụ sở không có người trực khi chưa hết giờ làm việc, cụ thể: Vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 15/12/2020, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở UBND xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, toàn bộ các phòng chuyên môn thuộc UBND xã đều khoá cửa không có người trực làm việc. Đoàn kiểm tra đã cho gọi ông Đào Việt Hưng, Chủ tịch UBND xã về trụ sở UBND xã để lập biên bản. Ông Đào Việt Hưng cho biết buổi sáng ngày 15/12/2020 UBND xã có Hội nghị tổng kết Mặt trận tổ quốc và Hội Khuyến học xã, Hội nghị kết thúc hồi 10 giờ 50 phút sau đó khoảng 10 giờ 55 phút toàn thể cán bộ, công chức xã ra quán ăn cơm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tại chỗ đối với UBND xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: