Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Ngày 21/12/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 467/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Nội vụ. Theo đó trong năm 2021, Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đối với 04 đơn vị; Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 03 đơn vị và kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

1.  QD Ban hanh KH thanh tra, kiem tra nam 2021

2. KH THANH TRA, KT NAM 2021

3. Biểu mẫu danh mục thanh tra, kiểm tra 2021

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(14/01/2021)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã thuộc các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới(23/12/2020)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (10/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(02/11/2020)

Thanh tra trực tiếp 03 đơn vị cấp xã trong đợt thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Chợ Mới(29/09/2020)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn(17/09/2020)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Na Rì(15/09/2020)

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra 6 địa phương(14/09/2020)

Công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(08/09/2020)

Công bố Quyết định kiểm tra sau kết luận thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn(07/09/2020)