Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 04/7/2022, tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 27/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiến hành công bố Quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của viên chức và việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 01/01/2022 đến hết 15/6/2022.

Ngày 04/7/2022, tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 27/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiến hành công bố Quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của viên chức và việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 01/01/2022 đến hết 15/6/2022.

         

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra số 213/QĐ-SNV ngày 27/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ

Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên đoàn thanh tra. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở; ông Chu Mạnh Hùng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; ông Vũ Xuân Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn. Tại buổi công bố, sau khi Ông Lê Thanh Hải, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra số 213/QĐ-SNV ngày 27/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ và phổ biến tóm tắt kế hoạch thanh tra, ông Vũ Xuân Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn đã báo cáo việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của viên chức và việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 01/01/2022 đến hết 15/6/2022.

Ông Vũ Xuân Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn đọc báo cáo tại buổi công bố

Lãnh đạo hai đơn vị cùng các thành viên tham dự buổi công bố đã trao đổi ý kiến, thống nhất lịch làm việc của Đoàn thanh tra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn. Đoàn tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị trong 05 ngày từ 04/7/2022 đến hết ngày 08/7/2022./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: