Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra trực tiếp 03 đơn vị cấp xã trong đợt thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Chợ Mới

Vào các ngày 14, 16 và 22/9/2020, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 275/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, đã tiến hành thanh tra trực tiếp công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; công tác tín ngưỡng, tôn giáo, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại UBND các xã Yên Cư, Tân Sơn, Thanh Mai và các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nằm trên địa bàn 3 xã trên thuộc huyện Chợ Mới.

Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn làm việc tại các đơn vị.

Đoàn Thanh tra làm việc tại trụ sở UBND xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới

 

Đoàn Thanh tra làm việc tại trường TH Yên Cư, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: