Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Pác Nặm

Chiều ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Pác Nặm, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 253/QĐ-SNV ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; số lượng công chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, giai đoạn từ 01/01/2016 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.


Ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Trưởng đoàn thanh tra thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại UBND huyện Pác Nặm

Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ có ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở cùng các thành viên Đoàn thanh tra. Về phía UBND huyện Pác Nặm tham dự buổi họp có ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Lãnh đạo UBND và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở các xã: Bằng Thành, Xuân La, Cao Tân tham dự.

Tại buổi làm việc, sau khi Đoàn thanh tra thông qua Dự thảo kết luận thanh tra, UBND huyện Pác Nặm và các thành viên trong Đoàn thanh tra đã phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận về dự thảo kết luận thanh tra. Các ý kiến của UBND huyện Pác Nặm cơ bản nhất trí với dự thảo kết luận, bên cạnh đó còn một số nội dung kiến nghị nêu trong dự thảo kết luận đơn vị trao đổi để Đoàn Thanh tra xem xét chỉnh sửa cho phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận những nỗ lực mà đơn vị đã đạt được, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại được nêu trong dự thảo kết luận thanh tra, đề nghị Đoàn thanh tra rà soát và tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra đối với UBND huyện Pác Nặm trước khi trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành kết luận chính thức.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện nhất trí với dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra, đơn vị sẽ tiếp thu và khắc phục những nội dung hạn chế, thiếu sót đã nêu trong bản dự thảo kết luận thanh tra.

Quang cảnh buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra

tại UBND huyện Pác Nặm

Qua các ý kiến thảo luận và giải trình của đơn vị về dự thảo kết luận thanh tra, Đoàn thanh tra ghi nhận các ý kiến của đơn vị. Đoàn sẽ tiếp tục hoàn chỉnh kết luận thanh tra đối với UBND huyện Pác Nặm để trình Giám đốc Sở ban hành kết luận chính thức./.

Tác giả: 
Nguồn: