Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Chiều ngày 03 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 189/QĐ-SNV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; việc chuyển đổi vị trí công tác; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2019. Thành phần tham dự gồm Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, phòng chuyên môn; Chánh Thanh tra Sở cùng tham dự.

  

Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Phó Trưởng đoàn thanh tra thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tại buổi làm việc, ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Phó Trưởng Đoàn thanh tra đã thông qua dự thảo kết luận thanh tra.

 

         Các ý kiến tham gia thảo luận dự thảo kết luận thanh tra

Sau khi nghe dự thảo kết luận thanh tra Đoàn thanh tra cùng với lãnh đạo sở và các phòng chuyên môn cùng tham gia thảo luận. Qua các ý kiến thảo luận dự thảo kết luận thanh tra, Đoàn thanh tra ghi nhận các ý kiến của đơn vị và xem xét, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành kết luận chính thức.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: