Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn mới về việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày 12/8/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp và giáo viên giáo dục nghề nghiệp, đối tượng là giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: