Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện quy định của nhà nước về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; để phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, ngày 17/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 12 đã thông qua Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn thay thế cho Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 01/10/2010 quy định mức chi đón tiếp khách vào làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

          Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Ủy ban nhân dân các cấp; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách các cấp hỗ trợ.

          Cũng theo Nghị quyết, các mức chi như: Tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bắc Kạn do tỉnh chi toàn bộ chi phí; chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bắc Kạn do khách tự túc ăn, ở; tỉnh chi các khoản đón tiếp đối ngoại khác; chi tiếp các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh do khách tự túc mọi chi phí; chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bắc Kạn; chi tiếp khách trong nước được quy định chi tiết cụ thể từ việc đón, đưa, tiễn khách; ăn, ở, chiêu đãi; dịch thuật, chi văn hoá, văn nghệ và tặng phẩm; đưa đoàn đi công tác tại địa phương và cơ sở, đưa khách đi thăm quan đến việc thuê phiên dịch (dịch nói) từ Tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số và ngược lại, đối với từng đoàn khách, hạng khách và khách mời.

          Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2019, là cơ sở cho Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh quyết định các nội dung chi, mức chi trong kế hoạch đón đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định mức chi cụ thể phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được giao và nguồn kinh phí hợp pháp khác. Tuy nhiên các nội dung chi, mức chi trong kế hoạch đón đoàn tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Nghị quyết./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: