Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 13,6% so cùng kỳ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 94,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng đạt 549 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Ảnh minh họa

Kết quả đạt được

Thu nội địa tháng 5 ước đạt 70 nghìn tỷ đồng, thấp hơn khoảng 25 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, luỹ kế thu 5 tháng đạt 442,77 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa ước đạt 342,47 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 600 tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế 5 tháng thu ước đạt 23,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66% dự toán năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 4 nghìn tỷ đồng so tháng trước; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt gần 19,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng đạt 118,75 nghìn tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (36,28 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 5 tháng đạt 82,47 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán, tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2017.

Tổng chi NSNN tháng 5 ước 116,9 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 5 tháng đạt 526,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt khoảng 94,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán năm, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 50,7 nghìn tỷ đồng, bằng 45,1% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 379 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Chủ động trong công tác quản lý, điều hành NSNN

Về thu nội địa: Trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện trên 12 nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào NSNN trên 3,2 nghìn tỷ đồng, số đã thu nộp vào NSNN trên 1 nghìn tỷ đồng. Ước tính cả nước có 51/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 39%), trong đó 38 địa phương thu đạt trên 43% dự toán năm; 52/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 11 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Về thu NS từ hoạt động xuất nhập khẩu: Nhờ chủ động triển khai các biện pháp quản lý thu hiệu quả ngay từ đầu năm; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nên Tổng cục Hải quan vẫn cơ bản duy trì được tiến độ thu ngân sách theo dự toán. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (36,28 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 5 tháng đạt 82,47 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán năm, tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2017.

Đối với công tác quản lý, điều hành chi NSNN: Tính đến ngày 31/5/2018, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 297.464 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán chi thường xuyên qua KBNN, qua đó đã phát hiện khoảng 3.550 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 5,2 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư XDCB: Ước thanh toán 5 tháng là 94.108 tỷ đồng, đạt 23,54% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 24,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ giải ngân đã có những chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm và đạt xấp xỉ tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2017 (tương ứng 21,35% và 24,7%).

Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 5/2018 là 7.903 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm là 85.817 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 65.727 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 20.089 tỷ đồng.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn: Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 31/5/2018 đã thực hiện phát hành 72,641 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của NSTW theo dự toán. Trong tháng 5, KBNN đã tổ chức 5 phiên đấu thầu phát hành TPCP qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (GDCK) huy động được 11.178 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm 31/5, KBNN đã tổ chức 20 phiên đấu thầu qua Sở GDCK huy động được 57.641 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch năm. So với cuối năm 2017, lãi suất TPCP giảm từ 0,68% đến 1,52% đối với tất cả các kỳ hạn./.

Tác giả: 
Nguồn:  mof.gov.vn