Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

-  Danh mục tài sản mua sắm tập trung gồm:

+ Máy tính để bàn, máy tính xách tay;

+ Bàn, ghế học sinh phổ thông;

+ Vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh (Không bao gồm vật tư hóa chất kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, phòng chống dịch).

+ Trang thiết bị y tế (danh mục chi tiết kèm theo Quyết định này).

- Phân công đơn vị mua sắm tập trung.

+ Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung đã được phân công quy định.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H. Tuấn
Nguồn: