Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn./.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tạo nguồn cho cải cách tiền lương(27/11/2017)