Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng ngày 12/4/2018, trong khuôn khổ phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2017.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhiều kết quả tích cực

Thay mặt Chính phủ báo cáo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2017, nhiều giải pháp THTK,CLP được triển khai có kết quả trên các lĩnh vực.

Có thể kể đến như: Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết (tăng 08 dự án so với năm 2016), cho ý kiến đối với 09 dự án, trong đó có nhiều dự án quan trọng để triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành 1.105 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tăng 18 văn bản so với năm 2016. Chính quyền địa phương các cấp đã ban hành 4.111 VBQPPL cấp tỉnh, 3.682 VBQPPL cấp huyện (giảm 38,3% so với năm 2016), 18.434 VBQPPL cấp xã (giảm 55% so với năm 2016). Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã giảm xuống mức thấp nhất so với nhiều năm gần đây.

Trong quản lý NSNN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN. Ngành Tài chính đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý thu NSNN; cơ cấu lại thu, chi NSNN; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, tiết kiệm triệt để từ khâu lập, phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện; kiểm soát chặt chẽ nợ công. Kết quả thu, chi NSNN năm 2017 cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Quốc hội quyết định; cân đối các cấp ngân sách cơ bản được đảm bảo. Bội chi NSNN trong phạm vi dự toán; vay của NSNN thấp hơn dự toán Quốc hội giao.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, vẫn còn những vấn đề tồn tại, hạn chế như một số bộ, cơ quan, địa phương không báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đúng yêu cầu, quy định; không đánh giá, phân tích, không có số liệu về kết quả tiết kiệm, tình trạng lãng phí và những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại bộ, ngành, cơ quan, địa phương mình hoặc né tránh, không báo cáo rõ về những tổ chức, cá nhân yếu kém, có hành vi phạm, gây lãng phí đã được phát hiện,...

Thống kê đến 11/4/2018, Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo của 14/34 bộ, ngành, 17/63 địa phương và 13/23 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; thậm chí TP.HCM còn gửi nhầm báo cáo của năm 2016. Một số đơn vị có báo cáo nhưng không có số liệu tiết kiệm, lãng phí như Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Văn phòng Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Kiểm điểm người đứng đầu

Báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách cho biết: Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với các đánh giá, nhận định của Chính phủ về kết quả đạt được trong THTK,CLP năm 2017 và cho rằng, với nỗ lực, quyết tâm cao của cả bộ máy chính trị, công tác THTK, CLP năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, thể hiện trên nhiều lĩnh vực.

Tuy vậy, có một thực tế rằng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương chậm ban hành Chương trình THTK,CLP dẫn đến nhiều tháng đầu năm không có căn cứ cụ thể để triển khai thực hiện, ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác THTK,CLP. Hiện tượng nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị không gửi Chương trình THTK,CLP để Bộ Tài chính tổng hợp, theo dõi; không gửi báo cáo kết quả THTK,CLP để tổng kết, đánh giá và nhiều báo cáo không nêu cụ thể số liệu, kết quả dẫn đến báo cáo của Chính phủ chủ yếu dựa vào kết quả của Thanh tra Bộ Tài chính, các cơ quan của Bộ Tài chính, không thể đánh giá được đầy đủ, toàn diện tình hình triển khai THTK,CLP, nhất là các vi phạm, sai sót. Thực trạng này thể hiện ý thức chưa nghiêm của một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc tuân thủ các quy định của Luật THTK,CLP và là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập, thiếu sót trong THTK,CLP.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiêm túc kiểm điểm các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc không gửi Chương trình, báo cáo kết quả THTK,CLP; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật THTKCLP; Báo cáo Quốc hội kết quả xử lý các vi phạm trong THTK,CLP.

Trước thực trạng này, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cũng băn khoăn “Chính phủ cho biết bên cạnh nhiều nơi chưa gửi báo cáo thì không ít báo cáo, trong đó có cả báo cáo của Văn phòng Chính phủ không có số liệu về tiết kiệm, chống lãng phí. Vậy thì những báo cáo này có số liệu gì?”. Bà Hải cho rằng báo cáo của Chính phủ chưa đầy đủ, cần bổ sung, làm lại và gửi lại cho Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý cho rằng do nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa “ăn sâu” mà báo cáo của Chính phủ lại chưa thấy chỉ ra ai phải chịu trách nhiệm.

Tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình Quốc hội. "Ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình Thủ tướng văn bản yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chưa có báo cáo và chưa có chương trình hành động THTK, CLP" - Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức phê bình các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa có báo cáo về THTK, CLP năm 2017 đồng thời lưu ý cả cơ quan xây dựng báo cáo và cơ quan thẩm tra điều chỉnh lại số liệu cho sát đúng của năm 2017, không dùng số liệu của 2016 cho báo cáo này.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu làm rõ địa chỉ về trách nhiệm, xử lý nghiêm túc những nơi chưa thực hiện nghiêm túc quy định về THTK, CLP và cần công bố công khai các hiện tượng lãng phí để dư luận lên án và cũng cần biểu dương những hành động tích cực trong THTK, CLP./.

Tác giả: 
Nguồn:  mof.gov.vn