Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động.

                       

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Để thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, ngày 23/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, số thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn là 1346/1436 TTHC, thuộc 15 cơ quan (15 Sở), trong đó Sở Y tế có số TTHC nhiều nhất (194 TTHC) và Sở Tài chính có số TTHC ít nhất (22 TTHC).

Sau khi danh mục TTHC được ban hành, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn niêm yết, công khai danh mục TTHC tại Trung tâm theo quy định; tăng cường tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn(23/08/2019)

Sở Giao thông Vận tải: Nhiều giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019(30/05/2019)

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phường Phùng Chí Kiên(20/05/2019)

Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.(16/05/2019)

Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.(13/11/2018)

Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(24/08/2018)

Công bố danh mục thủ tục hành chính(08/08/2018)

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(07/08/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(29/06/2018)

Phối hợp với công chứng gỡ vướng cho dân khi Đăng ký quyền sử dụng đất(27/06/2018)