Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải cách hành chính tại cấp cơ sở: Ghi tại phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn

Theo kết quả đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử cấp xã, phường của tỉnh Bắc Kạn năm 2018, phường Huyền Tụng xếp theo tổng điểm đứng thứ 12/122 xã, phường, thị trấn, và đứng đầu khối xã, phường của Thành phố Bắc Kạn. Năm 2019, phường Huyền Tụng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng CCHC, ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT.

TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Huyền Tụng

Dưới góc độ tổ chức thực hiện tại địa phương cơ sở, là nơi gần dân nhất, nên trong 7 nội dung về CCHC được tổ chức thực hiện, thời gian qua, phường Huyền Tụng đã tập trung vào 2 nội dung quan trọng nhất cần phải thực hiện thường xuyên liên tục và không ngừng nâng cao chất lượng là cải cách TTHC và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Xác định cải cách TTHC là một vấn đề quan trọng, có liên quan trực tiếp tổ chức và công dân; cải cách TTHC, trong đó có việc đơn giản hóa TTHC là việc làm thường xuyên, liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp cơ sở, do đó, chính quyền địa phương đã chọn cải cách TTHC là khâu đột phá, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC.

Trong thời gian qua, UBND phường luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để giảm bớt thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân, thông qua việc rà soát để kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ các loại hồ sơ rườm rà, chồng chéo không cần thiết. Các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với 135 thủ tục hành chính được cấp có thẩm quyền công bố tại UBND phường để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Gắn với việc công khai các TTHC, UBND phường cũng đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về hành chính và số điện thoại của lãnh đạo địa phương để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị về các quy định, TTHC; tạo điều kiện để cá nhân và tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của chính quyền địa phương nói chung cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng. Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND phường Huyền Tụng chưa nhận được ý kiến đề nghị, phản ánh nào của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

Bên cạnh đó, UBND phường tiếp tục phát huy hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua việc sắp xếp hoạt động theo lịch trực của đơn vị. 7 tháng đầu năm 2019,UBND phường Huyền Tụng thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được 768 lượt thủ tục hành chính. Không có trường hợp nào trả kết quả công dân quá hạn.

UBND phường thường xuyên tổ chức họp giao ban, nắm bắt tình hình, quán triệt, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ phận một cửa, kết quả trong thực thi nhiệm vụ. Tổ chức sắp xếp phân công nhiệm vụ đảm bảo theo năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật cán bộ công chức.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được phường quan tâm thực hiện. Thời gian qua, UBND phường chủ yếu thực hiện tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp nội bộ cơ quan, đồng thời công chức phụ trách tham mưu cho lãnh đạo UBND nhắc nhở trong việc thực hiện các nội dung của kế hoạch tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác CCHC, hỏi đáp các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính…

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Huyền Tụng phát huy tốt vai trò phục vụ nhân dân trong giao dịch hành chính

Xác định đội ngũ CB, CC cấp cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở và trong hoạt động thi hành công vụ, nhiều năm qua, phường luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB, CC để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện đánh giá cán bộ công chức được thực hiện thông qua việc giao ban hàng tháng, hàng quý của cơ quan trên tinh thần thẳng thắn, góp ý nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch vững mạnh, lấy đó làm căn cứ đánh giá cán bộ công chức hàng năm của UBND phường. Đến nay, 100% cán bộ công chức có tài khoản quản lý hồ sơ công việc, địa chỉ thư điện tử công vụ riêng và sử dụng thường xuyên trong trao đổi công việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của phường Huyền Tụng thời gian qua còn có những hạn chế nhất định. Cụ thể, người dân chưa mặn mà trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.  Năng lực, trình độ của đội ngũ CBCC tuy được nâng lên nhưng do bố trí công chức chuyên môn kiêm nhiệm nhiều công việc nên kết quả thực hiện CCHC đạt hiệu quả chưa cao. Việc đầu tư kinh phí bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCHC nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính công chưa tương xứng với yêu cầu đề ra...

Trên cơ sở nhận thức rõ thế mạnh và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hiện nay, UBND phường đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện tốt các thủ tục hành chính tại địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày, không để tồn đọng các văn bản chưa xử lý hoặc xử lý quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử và các phần mềm hồ sơ công việc khác... phấn đấu nâng cao xếp hạng mức độ xây dựng chính quyền điện tử của phường trong bảng xếp hạng của chung của tỉnh Bắc Kạn năm 2019 và các năm tiếp theo./.

 

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: